TERVETULOA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN SIVUILLE!


Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka perustuu mm. oppimis-, kognitiivisen ja sosiaalipsykologian teoriaan ja tutkimukseen, tieteellisiin tutkimustuloksiin ja käyttää tieteellisesti todennettuja tutkimusmenetelmiä. Terapiassa painotetaan yksilön vuorovaikutusta (sosiaalisen) ympäristönsä kanssa nykyhetkessä ja siinä tarkastellaan asiakkaan käyttäytymistä ja menettelyä eri tilanteissa hänen pyrkiessään ratkaisemaan ongelmiaan ja pulmiaan. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia elämäntaitoja ja uusia käyttäytymismalleja, jotka lisäävät hänen elämänlaatuaan ja kykyään selviytyä nykytilanteessa. Asiakasta autetaan määrittelemään tavoitteet, joihin terapiassa pyritään.

By nature, behavioural therapies are empirical (data-driven), contextual (focused on the environment and context), functional (interested in the effect or consequence a behaviour ultimately has), probabilistic (viewing behaviour as statistically predictable), monistic (rejecting mind–body dualism and treating the person as a unit), and relational (analysing bidirectional interactions).
Sundberg, Norman (2001). Clinical Psychology: Evolving Theory, Practice, and Research. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN KULKU:


  • Terapia alkaa yleensä käyttäytymisanalyysillä, jossa analysoidaan asiakkaan vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Käyttäytymisanalyysi on kognitiivisen käyttäytymisterapian pohjana.
  • Käyttäytymisanalyysi kestää yleensä ensimmäiset 2-5 tapaamiskertaa. Näillä tapaamiskerroilla pyritään analysoimaan kaikki asiakkaan tilanteeseen vaikuttavat taustamuuttujat. Varsinaisesta hoidosta ja sen arvioidusta kestosta voidaan sopia tämän jälkeen.
  • Käyttäytymisanalyysia voidaan myös pitää omana vaikuttamis- ja hoitomuotona. Tällöin puhutaan sovelletusta käyttäytymisanalyysistä.
  • Terapiassa keskitytään pääasiallisesti nykytilanteessa vaikuttavien ongelmien ratkaisuun ja niitä ylläpitävien tekijöiden tarkasteluun.
  • Terapiassa pyritään korvaamaan elämää hankaloittavia toimintamalleja paremmin toimivilla ja autetaan asiakasta saavuttamaan sellaisia taitoja, jotka edesauttavat hänen omaa elämäänsä.
  • Asiakas ja terapeutti toimivat yhteistyössä pyrkien yhdessä selvittämään ja analysoimaan asiakkaan esittämiä ongelma-alueita. Terapiasuhteessa esiintyvien ilmiöiden käsittely on keskeistä.
  • Terapeutti pyrkii selvittämään asiakkaalle kaiken olennaisen, mikä liittyy asiakkaan ongelmaan ja sen hoitamiseen.
  • Terapia on luottamuksellista ja hoitoon liittyvistä periaatteista sovitaan kirjallisesti.